PIANPOL s.c. zajmuje się przetwarzaniem spienionego polietylenu (w rolkach i płytach) oraz innych spienionych tworzyw sztucznych np. kauczuku, poliuretanu itd.

Oferowane przez PIANPOL usługi to:

  • wycinanie (sztancowanie)
  • tłoczenie (termoforowanie)
  • zgrzewanie
  • rozwarstwianie
  • klejenie
  • drukowanie